កម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
2019-Jul-16 17:39 [Viewed : 2717]

កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនឯកត្តជន អាជីវករ ឬសហគ្រិន ដែលត្រូវការដើមទុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ ឫបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។​

រូបិយ​ប័ណ្ណ ទំហំកម្ចី រយៈពេល (ខែ) អត្រាការប្រាក់
ដុល្លារ រហូតដល់ ០.០០០ ៦០ សមរម្យ

 • របៀបសង៖ មានភាពបត់បែន
 • ការគណនាការប្រាក់៖ គណនាប្រចាំថ្ងៃ លើសមតុល្យឥណទានដែលនៅសល់
 • គ្មានការពិន័យទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានដកមកប្រើប្រាស់
 • ដកប្រាក់តាមតម្រូវការ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានអ្នកធានា
 • ឯកសារតម្រូវងាយស្រួល
 • សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល​ ៤ ម៉ោងនៅពេលអតិថិជនមានគ្រោះថ្នាក់
 • អាចបង់សងនៅគ្រប់ការិយាល័យ និងភ្នាក់ងារ អេ​​ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស
 • សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត
 • បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន​​​  សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់អំពីមុខរបរ ​(បើមាន)
 • លិខិតបញ្ជាក់អំពីចំណូលចំណាយ (បើមាន)
 • តម្រូវឱ្យមានទ្រព្យធានា

 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200