កម្ចីទិញម៉ូតូ
2017-Oct-04 09:38 [Viewed : 31719]

កម្ចីទិញម៉ូតូ គឺជាប្រភេទកម្ចីដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវម៉ូតូក្នុងក្តីស្រមៃដោយមិនចាំបាច់មាន ប្រាក់កក់ឡើយ។ កម្ចីទិញម៉ូតូ អេ អឹម ខេ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវ អត្រាការប្រាក់សមរម្យ មិនតែប៉ុណ្ណោះរាល់ ឯកសារ កម្ចីមានភាពសាមញ្ញ និង រហ័ស ទាន់ចិត្ត ជាពិសេសលោកអ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់កម្ចីបានជាមួយ ការិយាល័យ និង ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

រូបិយ​ប័ណ្ណ

ទំហំកម្ចី

រយះពេល

(ខែ)

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

២.០០០

៣៦ ១,៥%

បាត

៨០.០០០

៣៦

១,៥%


 • របៀបបងបង់​៖ បង់ដើមរំសល់ថេរ និងការប្រាក់រៀងរាល់ខែ
 • អតិថិជនកម្ចីទាំងអស់នឹងទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម​ដូចជា៖
  • ទទួលបានកម្ចី 100% ដោយមិនបាច់មានប្រាក់កក់
  • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ
  • ការប្រាក់ត្រូវបង់នឹងថយចុះរៀងរាល់ខែ
  • ទទួលបានមួកសុវត្ថិភាពដ៏ស្រស់ស្អាត
  • ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ និង សុខភាព
  • អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងគ្រាអាសន្នណាមួយនៅរយៈពេលត្រឹមតែ 4 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
  • លុបបំណុលចោលនៅពេលអតិថិជនមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដល់ជីវិត
  • អាចស្នើសុំកម្ចីថែមទៀតបានដោយមិនបាច់បង់ផ្តាច់កម្ចីចាស់
 • ជានីតិជន (អាយុ ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • មិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានា
 • ត្រូវមានឯកសារបញ្ជាក់ពីប្រាក់បៀរវត្យ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200