កម្ចីទូទៅ
2017-Mar-21 11:01 [Viewed : 16079]

កម្ចីទូទៅ​ផ្តល់​នូវ​ភាព​បត់​បែន​ដល់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ការ​ទំហំទឹកប្រាក់​ដូចគ្នា​ ទៅ​នឹង​កម្ចី​ជាក្រុម ប៉ុន្តែមិន​ចង់​​ចូលរួមបង្កើត​ក្រុមធានាដែលមានការទទួ​ខុសត្រូវរួម។ កម្ចីនេះ​ក៏បាន​ផ្តល់​ពេល​វេលាបត់បែន​ដល់​អតិថិជន ដែល​មិន​ចង់រង់ចាំ​សមាជិក​ផ្សេងទៀតដើម្បី​ធ្វើការសម្រេច​ចិត្ត ដូចកម្ចីជាក្រុម​ឡើយ។

រូបិយ​ប័ណ្ណ

រយះពេល

(ខែ)

ទំហំកម្ចី

អត្រាការប្រាក់

ទាបបំផុត

ខ្ពស់បំផុត

ដុល្លារ

៣ ទៅ ១២

រហូតដល់ ៥០០

-

-

រៀល

រហូតដល់ ២.០០០.០០០

-

-

បាត

រហូតដល់ ២០.០០០

-

-


 • របៀបង់សង ៖ បង់រំលោះទាំង​ដើម និង ការប្រាក់​
 • អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម​ដូចជា៖
  • អាចខ្ចីកម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់
  • ទិញ​ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច​លើ​សុខ​ភាព និង​គ្រោះថ្នាក់
  • លុបបំណុលក្នុងករណីទទួលមរណៈ​ភាព​ជាយ​ថា​ហេតុ
 • ជានីតិជន (អាយុ ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍​ក្នុង​តំបន់
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ​ មកកាន់ការិយាល័យ​ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200