ដំណើរវិវត្តន៍របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ
2017-Apr-21 08:47 [Viewed : 4075]

១៩៩៣ ១៩៩៨

អង្គការ Concern Cambodia បានដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការសាកល្បង ​កម្មវិធី​ ឥណទាន និងសន្សំ ​បន្ទាប់​​មក​បាន​ផ្តាច់ចេញពីការងារ​អភិវឌ្ឍសហគមន៍​របស់ខ្លួន ដើម្បី​ប្រែក្លាយខ្លួនជា​​អ្នក​ផ្តល់ សេវា​ឥណទាន និង​សន្សំ ​ដាច់​ដោយឡែក។

១៩៩៩

 • "កម្មវិធី​ឥណទាន និងសន្សំថ្នាក់ជាតិ" ត្រូវបានសម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​។
 • អង្គការ Concern បានបំបែក​កម្មវិធីឥណទាន និងសន្សំ ទៅជា​គម្រោង​ឥណទានខ្នាតតូច​ឯករាជ្យ។

២០០១

 • គម្រោងត្រូវបាន​ប្តូរឈ្មោះទៅជា "ធនាគារពន្លឺថ្មី" (TPT)

២០០២

 • ធនាគារពន្លឺថ្មី ត្រូវបាន​ចុះបញ្ជីជា "ប្រតិបត្តិករ​ឥណទាន​ជនបទ" នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ដែល​មានក្រុមគោលដៅជាក់លាក់ គឺប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ (EAP)

២០០៣

 • ក្រុមហ៊ុន អង្គរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ចំកាត់ ត្រូវបាន​ចុះបញ្ជីជា​ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវ​មានកម្រិត ​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ជាមួយ​នឹង​ដើមទុន​ដំបូងចំនួន ២៥០ លានរៀល (ប្រហែល ៦២.៦៧២ ដុល្លារអាមេរិក)។
 • ការផ្តាច់ចេញ​នូវ​រាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ ពីអង្គការ Concern

២០០៤

 • អេ អឹម ខេ ត្រូវបានធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ។

២០០៥ - ២០០៧

 • អេ អឹម ខេ បានពង្រីក​បណ្តាញប្រតិបត្តិការ​របស់ខ្លួន​ទៅកាន់ ១២ ខេត្ត​ថ្មីទៀត រួមមាន បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ ឧត្តរមានជ័យ កណ្តាល ក្រចេះ ព្រះវិហារ ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងតាកែវ។​​
 • គណៈកម្មាធិការការងារសង្គម ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរ។

២០១០

 • អេ អឹម ខេ ទទួលបាន​អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់សន្សំ “MDI License” (Microfinance Deposit Taking-Institution License) នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១០ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

២០១១

 • ពង្រីកសេវាប្រាក់សន្សំ និង​ផ្ទេរប្រាក់ នៅតាម​សាខា​​ទូទាំងប្រទេស។

២០១២

 • ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​ភ្នាក់ងារ​របស់ខ្លួន ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​​នូវ​សេវាជាច្រើនដូចជា ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ​ផ្ទេរប្រាក់​ និងបើកគណនីសន្សំ តាមរយៈការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃផងដែរ។

២០១៣

 • ដាក់ឲ្យដំណើរការម៉ាស៊ីន​ដកប្រាក់ និង​ដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM & CDM)

២០១៤

 • សហការជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​ហ្វតេ (Forte Insurance Company) ដើម្បី​ផ្តល់សេវា​ធានារ៉ាប់រង​ខ្នាតតូចលើសុខ​ភាព និង​​គ្រោះថ្នាក់ ដល់អតិថិជនកម្ចីរបស់ខ្លួន។

២០១៥

 • ដាក់ឲ្យដំណើរការគណនីសន្សំកូនឆ្លាត អេ អឹម ខេ

២០១៦

 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញទៅតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ពី SMART CAMPAIGN
 • ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្ចីសម្រាប់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ
 • ដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាទូទាត់រហ័ស ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)
 • ទទួលស្គាល់ថា ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលច្រើនជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) និងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC)
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200