សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍
2020-Aug-25 10:26 [Viewed : 8845]

ដើម្បី​ឲ្យ​ការរៀបចំ​បើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ​ជូន​បុគ្គលិក​របស់​​អ្នក​កាន់តែ​ចំណាយ​តិច ងាយស្រួល និង​មាន​សុវត្ថិភាពខ្ពស់។ អេ អឹម ខេ ផ្តល់​ជូន​​ស្ថាប័ន ​ដែលមានតម្រូវការ​សេវានេះ។ សេវានេះ ជួយ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន និង​អង្គការមិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ ដើម្បី​សម្រួល​​ការងារ​បើក​ប្រាក់​ខែ​ជូន​បុគ្គលិក​ឲ្យ​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល។ លើស​ពី​នេះ​ទៅទៀត​ពួកគេ​ក៏អាច​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើនដូច​ជា អត្រាការប្រាក់​ខ្ពស់ មាន​ភាព​បត់​បែន អាច​បើក​ប្រាក់​តាមនៅតាមម៉ាស៊ីនដាក់​ប្រាក់​ និង​ដក​ប្រាក់​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និង​ភ្នាក់​ងារ​ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស ដោយ​មិនចំណាយអ្វីទាំងអស់។ លើសពី​នេះ​ទៅទៀត បុគ្គលិកស្ថានប័ននោះ ក៏​រីក​រាយជាមួយ​នឹង​ការ​ប​ញ្ចុះតម្លៃ​ពិសេសនៅតាម​ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម ​អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស ដោយ​គ្រាន់​តែ​បង្ហាញ​កាតគណនីសន្សំ​ជាការស្រេច។

  • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់​បុគ្គលិកប្រចាំខែ
  • ទទួលបានគណនីសន្សំដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
  • ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងដូចជា សេវាប្រាក់កម្ចី សេវាប្រាក់សន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ សេវាធនាគារចល័ត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតជាដើម។
  • ទទួលបាន កាតងាយស្រួល (កាតអេធីអឹម ពណ៌ស្វាយ) ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីន ដាក់ និងដកដោយប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (អេធីអឹម និងស៊ីឌីអឹម- ២៤/៧)​
  • អាចដក និងដាក់ប្រាក់ តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅការិយាល័យ និងភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ទូទំាងប្រទេស ដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវា
  • ទាំងក្រុមហ៊ុន និង​បុគ្គលិក​ ត្រូវមាន​គណនីនៅ​ អេ អឹម ខេ។
  • សូមទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
  • ឬ ទៅកាន់​ការិយាល័យ ​អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នកបំផុត និង​ជួបជាមួយ​មន្ត្រីសេវាអតិថិជន​ ​នឹងណែនាំ​លោក​​អ្នក​ពី​របៀបប្រើប្រាស់​ទាំងអស់​

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200