គណនីសន្សំសំណាង
2018-Apr-19 14:40 [Viewed : 19061]

ប្រសិនបើ​​អ្នក​មាន​បំណង​ចង់​បាន​អត្រាការប្រាក់​ខ្ពស់ រួមទាំងភាពបត់បែនក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សាច់​ប្រាក់​របស់​អ្នកគ្រប់​ពេល​វេលា​ គ្រប់ទីកន្លែង នោះគណនីសំណាង គឺជា​គណនីសន្សំ​ ដែល​សមរម្យ​បំផុត​សម្រាប់​លោក​អ្នក។ ដកប្រាក់ ឬ ដាក់​ប្រាក់​គ្រប់​​ពេល​វេលា គ្រប់​ទីកន្លែង​​ជាមួយ​នឹង​ម៉ាស៊ីន​ដាក់​ប្រាក់ និង​ដក​ប្រាក់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ និង​ភ្នាក់​ងារ​ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស​​។ ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេសជាច្រើន​នៅ​តាម​ដៃគូរ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ អេ អឹម ខេ ដោយ​គ្រាន់​តែ​បង្ហាញ​កាតគណនីសន្សំ​​របស់​​លោក​អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ។

    លក្ខណៈផលិតផល

 • ការដាក់ប្រាក់សន្សំត្រឹមតែ ២.០០០.០០០ រៀល ឬ ៥០០ ដុល្លារ ឬ ២០.០០០ ​បាត​ ​នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង
 • តម្រូវឲ្យរក្សាសមតុល្យអតិបរមាត្រឹមតែ ២.០០០.០០០ រៀល ឬ ៥០០ដុល្លារ​ ឬ​ ២០.០០០​ បាត នៅក្នុងគណនី

     អត្ថប្រយោជន៍

 • រក្សាសមតុល្យកាន់តែច្រើននៅក្នុងគណនី ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់
 • ទទួលបានកាតងាយស្រួល (កាតអេធីអឹមពណ៌មាស) ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ និងដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (អេធីអឹម និងស៊ីឌីអឹម- ២៤/៧)​
 • អាចដក និងដាក់ប្រាក់ តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើរើការនៅការិយាល័យ និងភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ទូទំាងប្រទេសដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវា

     អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់កត្តជន)

សមតុល្យប្រាក់សន្សំ សម្រាប់ប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់

<= ២.0០០.០០០ រៀល

៣,៥០%

> ២.០០០.០០០ រៀល ដល់ ២០០.០០០.០០០ រៀល

៤,០០%

>​ ២០០.០០០.០០០ រៀល

៤,២៥%

សមតុល្យប្រាក់សន្សំ សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាការប្រាក់

<= ៥០០ ដុល្លារ

៣,៥០%

> ៥០០ ដុល្លារ ដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារ

៤,០០%

> ៥០.០០០ ដុល្លារ

៤,២៥%

សមតុល្យប្រាក់សន្សំ សម្រាប់ប្រាក់បាតថៃ

អត្រាការប្រាក់

<= ២0.០០0 បាត

៣,៥០%

> ២០.០០០ បាត ដល់ ២.០០០.០០០ បាត

៤,០០%

> ២.០០០.០០០ បាត

៤,២៥%

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិខ្មែរ
 • ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឬ សៀវភៅគ្រួសារ (សម្រាប់​មេគ្រួសារ)
 • ឬ ឯកសារដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ មកកាន់ភ្នាក់ងារ ​​អេ អឹម ខេ
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200