របៀបដាក់ពាក្យ
2017-Oct-26 10:25 [Viewed : 9106]

រកមើល​មុខតំណែង​ ដែល​នៅ​ទំនេរនៅ​លើ គេហទំព័រ (Website) ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក (AMK Facebook page) ​ផ្លូវ​ការ​របស់ អេ អឹម ខេ ឬ នៅតាមក្តារ​ព័ត៌មានជាដើម នឹងឃើញថា​តើ​មុខតំណែង​នោះ​សាកសម​នឹង​លក្ខណៈសម្បត្តិ ព្រមទាំងបទពិសោធន៍​ការងារ​របស់​អ្នក ឬ អត់។ បន្ទាប់​មក​សូមផ្ញើ​ពាក្យ​សុំបម្រើការងារ និង​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ​(Cover letter និង CV) និង​ឯកសារពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត មកកាន់​ការិយាល័យ​ ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិល​ស៊ី តាមអាសយដ្ឋាន​ខាងក្រោម​ ឬ ផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិក​មក​កាន់៖ recruitment@amkcambodia.com ។

គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម​ ខេ ភីអិល​ស៊ី (ការិយាល័យ​កណ្តាល)​
អគារលេខ ២៨៥ មហាវិថី យុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ (២៧១) សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ប្រអប់សំបុត្រ៖ ៤៨០

+៨៥៥ ២៣ ៩៩៣ ០៦២
+៨៥៥ ២៣ ៨៩ ១៤ ៦១


អេ អឹម ខេ គឺជា​គ្រឹះស្ថាន​ដែល​ផ្តល់​ឱកាសកាងារ​ស្មើៗគ្នា​ ដែល​ប្តេជ្ញា​ធានា​ថានឹង​មានបុគ្គលិកដែល​មានសាវតាជីវិត ផ្សេងៗគ្នា​។ យើង​ក៏បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​ការ​​​ផ្តល់​ឱកាសការងារ និង ការ​​អភិវឌ្ឍដល់​បុគ្គលិកដល់​គ្រប់​រូប​ទាំងអស់ រួមមាន​ជនជាតិ​ភាគតិច ស្ត្រី និង ជនពិការ​។

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200