កម្ចីសងដើមចុងវគ្គ - ធនាគារភូមិ
2017-Mar-21 11:12 [Viewed : 3240]

គ្មានកម្ចី​ណា​ដែល​ងាយស្រួល​ជាងកម្ចី​សងដើម​ចុងវគ្គ​របស់ អេ អឹម ខេ ឡើយ។ នេះជាកម្ចី​សំខាន់​របស់​ អេ អឹម ខេ ហើយ​វាអាចបំពេញ​តម្រូវ​ការយ៉ាង​ច្រើន​របស់​អតិថិជន​។ ផលិតផល​កម្ចីនេះ​​សាកសមសម្រាប់​អ្នក​ ដែល​ត្រូវ​ការ​ទុន​សម្រាប់​​បង្កើត​ប្រាក់​ចំណូល​ ឬ ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ​។ កម្ចី​មួយ​ប្រភេទ​នេះ ​ផ្តល់​ភាព​បត់​បែន​ដល់​អតិថិជន​ ដែល​ពុំទាន់​មាន​ចំណូល​ទៀងទាត់​ប្រចាំខែ។

 • ប្រភេទរូបិយ​ប័ណ្ណ ៖ ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់បាត
 • ទំហំកម្ចី ៖ រហូតដល់ ២.០០០.០០០ រៀល ឬទំហំទឹកប្រាក់​ដែល​មាន​តម្លៃស្មើ
 • រយះពេលកម្ចី ៖ ចាប់ពី ៣ រហូតដល់ ១២ ខែ
 • អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ៖ TBC
 • របៀបបង់សង ៖ បង់​ការប្រាក់​ប្រចាំខែ និង​បង់​ប្រាក់​ដើម​នៅ​ចុង​វគ្គ
 • អតិថិជនកម្ចីទាំងអស់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម​ដូចជា ៖
  • អាចខ្ចីកម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់
  • ទិញ​ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចលើសុខភាព និង​គ្រោះថ្នាក់
  • លុបបំណុលក្នុងករណីទទួលមរណៈ​ភាព​ជាយ​ថា​ហេតុ
 • ជានីតិជន (អាយុចាប់​ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍​ក្នុង​តំបន់
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២/១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកជាងគេ

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200