សូមស្វាគមន៌
អេ អឹម ខេ កម្ពុជា

​​   គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះ​ស្ថានឈានមុខ​គេមួយនៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាន​នឹងកំពុង​បម្រើអតិថិជនជិត៤០ម៉ឺននាក់ ​​ជាមួយនិងវិសាលភាពប្រតិបត្តិការ​គ្រប់​ដណ្តប់ទូទាំង​ប្រទេស។

   គោលដៅចម្បងរបស់​ គ្រឹះស្ថាន​​ អេ អឹម​ ខេ​ គឺ ការផ្ដល់ជូននូវ សេវាមីក្រូ​ហិរញ្ញ​​វត្ថុ​​ទៅតាមតម្រូវការ​ ដល់ប្រជាជនក្រីក្រភាគច្រើននៅគ្រប់ទិសទី​ រួម មានកម្ចីឯក្តជន និងជាក្រុមច្រើនប្រភេទ ផលិតផលសន្សំ និងផ្ទេរប្រាក់។ តាមរយៈ នៃ​ការផ្ដល់ជូននូវជម្រើសដ៏ទូលំទូលាយនៃសេវាប្រាក់កម្ចី សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាធនាគារចល័ត។ ​អេ អឹម​ ខេ​ រិះរកពីវិធីសាស្រ្ត​ទាំងឡាយ​ដែលអាចធ្វើអោយ​ប្រសើរឡើងនូវ​ជីវភាព​រស់នៅរបស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋកម្ពុជា​ ដោយ​ផ្តល់ឱកាសពួកគេ ក្នុង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅ​អោយបានសម​ស្រប។​

   ជាពិសេស " សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅជិតលោកអ្នកបំផុត "​ផ្ដល់ឱកាសអោយ​គ្រឹះ​ស្ថាន អេ អឹម​ ខេ បម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគ​ច្រើននៅកម្ពុជាតាមរយៈ​ការ​ផ្ដល់​​នូវភាព​​ងាយស្រួល និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

   គិតត្រឹមថ្ងៃ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម​ ខេ (មានបុគ្គលិក​​ចំនួន២,០០៧នាក់​) បម្រើអតិថិជនចំនួន ៤២៤,១៤៥ គ្រប​ដណ្ដប់​​​​​ចំនួន​១២,៣១៥ភូមិ ជាមួយនិងផលប័ត្រប្រាក់​កម្ចីជាង ១១១លានដុល្លារអាមេរិក។

អំពី អេ អឹម ខេ

អេ អឹម ខេ គឺ ជាគ្រឹះស្ថានដែលមានភាពប្រាកដច្បាស់លាស់​ ហើយដែល
មានមោទនភាពជាមួយនិងសមិទ្ធិផលរបស់ខ្លួននិងការកែប្រែថ្មី។ គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ ឈរខ្ពស់ត្រដែតលើគួប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយហេតុផល
ដូចខាងក្រោម៖

 • ផលិតផលកម្ចីជាក្រុម និងឯកត្តជន ជាច្រើនប្រភេទ។
 • វិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅជិតលោកអ្នកបំផុតៈ ការផ្តល់ប្រាក់​កម្ចី និងការប្រមូលនៅតាមនៅផ្ទះរបស់អតិថិជន។
 • មិនតម្រូវអោយមានទ្រព្យបញ្ជាំ សម្រាប់កម្ចីជាក្រុម។
 • ក្រមកិច្ចអនុវត្តន៍ក្នុងកិច្ចការពារអតិថិជនយ៉ាងតឹងរឹងៈ "ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើន ក្នុងគោលបំណងជួយធ្វើ​អោយ​ប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ​តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរវត្ថុ សមស្រប និងឋិតថេរ។"
 •  ការប្ដេជ្ញាសម្រេចអោយបាននូវបេសកកម្មរបស់ខ្លួនៈ "ជួយ​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនក្នុងគោលបំណងជួយធ្វើអោយប្រសើរ​ឡើងនូវ​កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ តាម​រយៈ​​​​ការផ្ដល់សេវាមីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុសមស្របនិងឋិតថេរ"​​។
 • ការឆ្ពោះទៅរកការងារសង្គមៈបច្ចុប្បន្ននេះ គ្រឹះស្ថាន​ អេ អឹម​ ខេ បាននឹងកំពុងបម្រើអតិថិជនជាង៣៦ម៉ឺន នាក់ប្រមាណជា១១,២៣០​ភូមិ​ ក្នុង​ចំណោម ១៤,០០០​ភូមិនៅទូទាំង​ប្រទេស
 • ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១នៅកម្ពុជា និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី១៦​នៅទូទាំងពិភព​លោក ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង​១០០ ជាដែល​ផ្ដល់ដោយ  Mix Global​ និង​ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​តែ​មួយគត់ដែលជាប់ចំ​ណាត់ថ្នាក់កំពូលទី២០រយៈពេល៤ឆ្នាំជាប់ៗ​គ្នា។
 • ទំរង់អាជីវកម្មដែលមាននិរន្តរភាពៈ ទទួលបានប្រាក់ចំណេញចាប់​តាំងពីឆ្នាំ២០០៥។
 • ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការកែនប្រមូលប្រាក់សន្សំពីសាធារណជន ដែល​បាន​ផ្តល់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើមឆ្នាំ២០១០។

ផលិតផល និង សេវាកម្ម

ផលិតផលកម្ចីៈ

គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម​ ខេ ផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលកម្ចីជាក្រុម​និងឯកត្ត ជន​ ចំនួន​៨ប្រភេទៈ

កម្ចីជាក្រុមៈ
    ១.
កម្ចីសងដើម​ចុងវគ្គ - ធនាគារភូមិ
    ២.
កម្ចីសងដើមរំលោះថេរ -
ធនាគារភូមិ
    ៣.
កម្ចីបណ្ដាក់​ - ធនាគារភូមិ
    ៤.
កម្ចីងាយស្រួល - ធនាគារភូមិ

កម្ចីឯកត្តជនៈ
    ៥. កម្ចីអាជីវកម្ម
    ៦.
កម្ចីកសិកម្ម
    ៧.
កម្ចីងាយស្រួល

សម្រាប់អតិថិជនជាក្រុម និង​ ឯកត្តជន

​​​    ៨.
កម្ចីសង្រ្គោះបន្ទាន់

ផលិតផលប្រាក់សន្សំៈ

គ្រឹះស្ថាន អេ​ អឹម ខេ ក៏បានផ្ដល់ជូននូវសេវាប្រាក់សន្សំចំនួនប្រំាប្រភេទ​ផ្សេងគ្នា​ផងដែរ សម្រាប់អោយសាធារណជនសន្សំប្រាក់របស់ពួកគេប្រកប​ដោយ​​សុវត្ថិភាព ស្ថិរភាព និង​ ទំនូលខុសត្រូវខ្ពស់ៈ
     
   ១. គណនីសន្សំងាយស្រួល (កាត អេធីអឹម ពណ៌ស្វាយ)
    ២.​
គណីសំណាង(កាត អេធីអឹម ពណ៌មាស)

    ៣.
គណនីសន្សំមានកាលកំណត់
    ៤.
គណនីអនាគត
    ៥.​
គណនីសន្សំស្ថាប័ន
    ៦.​ កណនីកូនឆ្លាត

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមសាខា/អនុសាខា

  ​ ការផ្តល់ជូននៅការិយាល័យ-ផ្តល់ជូនប្រាក់ដែលបានផ្ទេរនៅតាម​ការិយាល័យសាខា អេ អឹម ខេ និងអនុសាខា​។
 

  ​  

អតិថិជន

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ​បានជួយសម្រួលអោយយើងយល់ច្បាស់ពីតម្រូវការ និងការចង់បានរបស់អតិថិជន​ និងការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។​ ​ការយល់​ដឹងពីតម្រូវការអតិថិជននៅក្នុងបរិបទមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា​ ជួយយើង​​​ក្នុង​ការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ជំរុញផលិតផលរបស់យើងជាអាទិភាព។

អតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ​ មានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោមៈ

 • អតិថិជនភាគច្រើនជាស្រ្តី
 • អតិថិជន ២/៣ ចេះអក្សរ។ អតិថិជនជាងពាក់កណ្តាលបានចូល​រៀន​នៅបឋមសិក្សា, ១៤%​បញ្ជាប់អនុវិទ្យាល័យ និង២%រៀននៅ​ថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សា។
 •  ចំនួនគ្រួសារជាមធ្យម គឺចំនួនមនុស្ស៥.២នាក់នៅក្នុង១គ្រួសារ។ នៅក្នុងនោះមានចំនួនយមនុស្ស២.៨នាក់ជាមនុស្សពេញវ័យ និង​២.៤ នាក់ជាកុមារ។
 • ចំនួនអតិថិជន៩៩% មានប្រកបរបរកសិកម្ម យ៉ាងហោចណាស់១ និង ៩៥% មិនប្រកបរបរកសិកម្ម។ លើសពីនេះទៀត យ៉ាងហោច​ណាស់៥៥% ចំណូលបានមកពីការប្រកបរបរេផ្សងៗ។
 • ចំណីអាហារ សុខភាព ការមិនវិនិយោគលើផ្នែកកសិកម្ម ព្រមទាំង​ការ​ទិញរបស់របរផ្សេងៗទៀត សម្រាប់ការដាំដុះ គឺជាចំណាយដ៏​សម្បើមរបស់គ្រួសារនៅតាមជនបទ។
 • អតិថិជន៦២%មានផ្ទះជាអចិន្រ្តៃ។​ ៧០%នៅពុំទាន់មានបង្គន់​អនាម័យ។
 • ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមក្រុមគ្រួសារអតិថិជន អេ អឹម ខេ ភាគច្រើន ចំណាយចំពោះការសន្សំរបស់ពួកគេ (២០%) ឬ ខ្ចី​ប្រាក់/មាស ឬ ចំណីអាហារពីប្រភពផេ្សងៗ​ (២០%) រួមទាំងខ្ចីប្រាក់ពី អេ អឹម ខេ។

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ​ខ្នាតតូច

ច្បាប់ស្ដីពី "គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ" ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ​ ១៩៩៩ ហើយអនុក្រិត(ប្រកាស)​ការទទួលស្គាល់ការអនិវត្តន៍របស់គ្រឹះ
ស្ថានធនាគារបីប្រភេទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ត្រូវបានអនុម័តដើមឆ្នាំ ២០០០ ។

    ១. ធនាគារពាណិជ្ជៈ​ អាចប្រតិបត្តិនូវរាល់សេវាធនាគារ។
    ២. ធនាគារឯកទេសៈ អាចប្រតិបត្តិសកម្មភាពធនាគារដែលមានដែន
       កំណត់ទៅតាមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលខ្លួនទទួលបាន​ ។
    ៣​. គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុៈ អាចប្រតិបត្តិតែលើតែលើប្រតិបត្តិការ
       ឥណទាន។

នៅចុងឆ្នាំ ២០០៩ មានធនាគារសរុបចំនួន៣៣​ រួមទាំងតំណាងការិយាល័យ ធនាគារបរទេសចំនួន៣ទៀតសម្រាប់អង្កេតជំនួញរបស់គេនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជា​។​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន​ ២០​និង ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទចំនួន២៦ បាននឹងកំពុងផ្ដល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់សហគមន៍ក្រីក្រនៅតាមទីជនបទ​ និងទីប្រជុំជនជាយក្រុងរាជធានី ខេត្ត​។​ ការកើនឡើងនូវចំនួនគ្រឹះស្ថានធនាគារ ព្រមទាំងការធ្វើទំនើបកម្មនៃ ផលិតផល និងសេវាកម្មបានឆ្ពោះទៅរកការកំណើនជាមធ្យម ក៏ដូចជាទំនុក ចិត្តទៅលើវិស័យធនាគារផងដែរ។

នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញប្រកាសមួយផ្សេងទៀត ដែលផ្ដល់លទ្ធភាពដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណកៀរគរប្រាក់សន្សំពីសាធារណជន។​ អេ អឹម ខេ​ គឺ ជាគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួនបួនដែលទទួល បានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់សន្សំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា៕

ការបោះពុម្ភផ្សាយ

អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលឈានមុខគេក្នុងចំណោមគ្រឹះ ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុដែលឈានមុខគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយមាន វិសាល​ភាព​ប្រតិបត្តិការនៅទូទាំង២៤ ខេត្ត និង រាជធានី។

ជារួមគ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ​ មានប្រតិបត្តិការក្នុងគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ ឃុំចំនួន១,៥៧៦ ភូមិ​ចំនួន១១,៦១៤។ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ មាន២៧រិយាល័យសាខា និងការិយាល័យអនុសាខាចំនួន១១១ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស។ គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ មានបុគ្គ​លិកចំនួន១,៦៦៧នាក់ កំពុង​បម្រើ​​អតិថិជនជិត៤០ម៉ឺននាក់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា  ជាមួយនឹងផល​ប័ត្រ​​ប្រាក់កម្ចីជិត៨៥លាន​ដុល្លារអាមេរិក។

ព័ត៌មាន​ & ព្រឹត្តិការណ៌

សូមពិនិត្យមើលព័ត៌មាន​ និង ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅខាងស្តាំដៃនៃគេហទំព័រ

   

ដៃគូរ​

គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ បាន​សហការជាមួយសា្ថប័នជាតិ និង​ អន្តរជាតិមួយ ចំនួនដើម្បីសម្រេចអោយបាននូវបេសកកម្ម ក្នុងការ​ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រីក្រភាគច្រើន ក្នុងគោលបំណងជួយធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់​ពួកគេ តាមរយៈការផ្តល់សេវា​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសមស្រប និង​ ឋិតឋេរ។

គ្រឹះស្ថាន អេ អឹម ខេ មាន​មោទនភាពចំពោះការសហការជាមួយដៃគូដូច ខាងក្រោមនេះ៖

ផលិតផល និងសេវាកម្ម

.សេវាប្រាក់កម្ចីៈ កម្ចីជាក្រុម និង កម្ចីឯកត្តជន
.សេវាប្រាក់សន្សំៈ គណនីងាយស្រួល​​ គណនីសំណាង គណនីមានកាល​កំណត់ គណនីអនាគត
.សេវាប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ